Sony Xperia L - За FM радиото

background image

За FM радиото

FM радиото на телефона работи като всяко друго FM радио. Например, можете да търсите и

слушате FM радио станции и да ги записвате като предпочитани. Трябва да свържете слушалки с

кабел към устройството, преди да можете да използвате радиото. Това е така, защото слушалките

служат като антена. След като свържете слушалки, можете да превключите звука на радиото към

високоговорителя, ако желаете.

Когато отворите FM радиото, наличните канали се появяват автоматично. Ако даден
канал има информация от системите за радиопредаване на данни (RDS), тя се появява
няколко секунди, след като започнете да слушате канала.

Включване на FM радиото

1

Свържете слушалки с или без микрофон към устройството.

2

От Начален екран, докоснете .

3

Намерете и докоснете FM радио . Наличните канали се появяват, като превъртате по

честотната лента.

Когато стартирате FM радиото, наличните канали се появяват автоматично. Ако даден
канал има информация от системите за радиоданни (RDS), тя се появява няколко
секунди, след като започнете да слушате канала.

Преминаване между радио канали

Прелистете с пръст наляво или надясно по продължение на честотната лента.

Изтеглете скалата за настройка надясно или наляво.

Избиране на радиодиапазон

1

Когато радиото е отворено, натиснете .

2

Докоснете Зад. регион за радио.

3

Изберете опция.

Регулиране на визуализатора

1

Когато радиото е отворено, докоснете .

2

Докоснете Визуализатор.

3

Изберете опция.

Общ преглед на FM радио

1

Бутон за включване/изключване на радио

2

Разглеждайте опциите на менюто.

3

Превъртане нагоре на честотната лента за търсене на канал

4

Записан предпочитан канал

66

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

5

Превъртане надолу на честотната лента за търсене на канал

6

Скала за настройване

7

Записване или премахване на канал от предпочитаните

8

Настроена честота