Sony Xperia L - За уеб браузъра

background image

За уеб браузъра

Уеб браузърът Google Chrome™ за Android ™ устройства в повечето страни е предварително

инсталиран. Отидете на http://support.google.com/chrome и щракнете върху връзката "Chrome за

мобилни устройства", за да получите по-подробна информация за използването на този браузър.

Google Chrome™ не е наличен във всички страни.

Отваряне на уеб браузъра

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете .

90

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.