Sony Xperia L - Синхронизиране с Facebook™‎

background image

Синхронизиране с Facebook™

Съществуват два начина да използвате Facebook™ на вашето устройство. Можете да използвате

стандартното приложение за Facebook за достъп до вашия онлайн акаунт във Facebook или

можете да синхронизирате вашия акаунт във Facebook и да споделяте съдържание между

Facebook™ и редица други приложения. Например можете да споделяте музика от приложението

"WALKMAN" на вашето устройство чрез Facebook. За да синхронизирате вашето устройство с

Facebook, първо трябва да настроите акаунт в "Xperia™ с Facebook".

Настройка на акаунт "Xperia™ с Facebook" на устройството

1

От Начален екран докоснете .

2

Докоснете Настройки > Добавяне на акаунт > Xperia™ с Facebook.

3

Следвайте инструкциите на екрана за влизане във вашия Facebook™ акаунт, или за

създаване на нов акаунт.

Ръчно синхронизиране на акаунт "Xperia™ с Facebook"

1

От Начален екран докоснете .

2

Докоснете Настройки > Xperia™ с Facebook.

3

Изберете акаунта, който искате да синхронизирате.

4

Натиснете , а след това докоснете Синхронизиране сега.

107

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Премахване на акаунт за Facebook™ интеграция

Когато премахвате акаунт за Facebook™ интеграция от телефона, асоциираният онлайн
акаунт във Facebook не се изтрива и ще можете да влизате в него от компютър.

1

От Начален екран натиснете .

2

Натиснете Настройки > Xperia™ с Facebook.

3

Изберете акаунта, който искате да премахнете.

4

Натиснете , а след това натиснете Премахване на акаунта.

5

За потвърждение натиснете отново Премахване на акаунта.

108

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.