Sony Xperia L - Сканиране на баркодове с приложението NeoReader™‎

background image

Сканиране на баркодове с приложението NeoReader™

За сканиране с приложението NeoReader™

Използвайте телефона като скенер за щрих кодове, за да научавате повече за елементите, които

сканирате. Например, ако видите палто в реклама в списание и искате да намерите най-близкия

магазин, за да го закупите. Ако рекламата съдържа щрих код, който може да се разчете,

приложението NeoReader™ използва този код за достъп до мобилно уеб съдържание, като

103

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

например уеб страница с повече информация за продукта или карта с близките магазини.

NeoReader™ поддържа повечето типове стандартни щрих кодове.

Стартиране на приложението NeoReader™

1

От Начален екран докоснете .

2

Открийте и докоснете NeoReader™.

Сканиране на щрихкод

1

Когато е отворено приложението NeoReader™, задръжте камерата на устройството върху

щрихкода, докато целият щрихкод стане видим във визьора.

2

Устройството автоматично сканира щрихкода и вибрира, когато щрихкодът бъде разпознат.

Ръчно въвеждане на баркод

1

Когато приложението NeoReader™ е отворено, докоснете

.

2

Въведете цифрите на баркода в текстовото поле, след което докоснете GO!.

Кратък преглед на менюто на приложението NeoReader™

В приложението NeoReader™ са налични следните опции на менюто:

Натиснете за отваряне на още опции.

Въведете ръчно цифрите от щрихкода. Тази опция може да се използва тогава, когато камерата не може да

разчете щрихкода.

Преглед на списък със сканираните щрихкодове

Преглед на информацията за приложението NeoReader™. Научете повече за различните видове щрихкодове и

за това как да използвате NeoReader™.

Изберете лични настройки, като например език и страна. Тази информация се използва за персонализиране на

съдържанието на щрихкода. Можете също да изберете предпочитания за това как да използвате приложението

NeoReader™.

Изпращане на текстово съобщение до приятел с покана да изтегли приложението NeoReader™