Sony Xperia L - Свързване на устройството с компютър

background image

Свързване на устройството с компютър

Свържете устройството с компютър и започнете да прехвърляте снимки, музика и други видове

файлове. Най-лесните начини за свързване са чрез USB кабел или технологията за безжична

връзка Bluetooth.
При свързване на устройството с компютър чрез USB кабел ще се появи подкана да инсталирате

приложението PC Companion на компютъра. PC Companion помага за осъществяване на достъп

до допълнителни компютърни приложения за прехвърляне и организиране на мултимедийни

файлове, актуализиране на устройството, синхронизиране на съдържанието му и други функции.

Възможно е да не успеете да прехвърлите някои материали, защитени с авторски права,
от устройството на компютъра или обратно.

Прехвърляне и обработване на съдържание с помощта на USB
кабел

Използвайте връзка чрез USB кабел за управление и лесно прехвърляне на файлове между

компютър и устройство. След като свържете тези два устройства, можете с помощта на

програмата за преглед на файлове на компютъра да плъзгате и пускате съдържание от

устройството на компютъра и обратно или от вътрешната памет на телефона и SD картата.
Ако прехвърляте музика, видео, изображения или други мултимедийни файлове на устройството,

най-добре е да използвате за целта приложението Media Go™ на компютъра. Media Go™

конвертира мултимедийни файлове във формат, който можете да използвате в устройството.

Прехвърляне на съдържание между устройството и компютър чрез USB кабел

1

Свържете устройството към компютър чрез USB кабел. Вътрешната памет е
свързана
се появява в лентата на състоянието.

2

Компютър: Отворете Microsoft® Windows® Explorer от десктопа и изчакайте вътрешната

памет на устройството да се появи като външен диск в Microsoft® Windows® Explorer.

3

Компютър: Плъзнете и пуснете желаните файлове между устройството и компютъра.

Прехвърляне на съдържание между вътрешната памет и SD карта посредством
USB

1

Свържете телефона си към компютъра чрез USB кабел. В лентата за състояние на екрана

на телефона се появява Вътрешната памет и SD картата са свързани.

2

Компютър: Отворете Microsoft® Windows® Explorer от десктопа и изчакайте докато

вътрешната памет на телефона и SD картата се появят като външни дискове в Microsoft®

Windows® Explorer.

3

Компютър: Плъзнете и пуснете файловете от вътрешната памет на телефона в SD

картата или обратно.

101

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Прехвърляне на файлове директно от вътрешната памет в SD карта в
устройството

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Съхранение > Прехв. на данни в SD
карта
.

3

Отбележете видовете файлове, които искате да прехвърлите в SD картата.

4

Докоснете Прехвърли.

Методът на директно прехвърляне означава, че не е необходим USB кабел за връзка с
компютъра.

Прехвърляне на файлове с помощта на режима за прехвърляне на
мултимедия чрез Wi-Fi

®

мрежа

Можете да прехвърляте файлове между устройството и други устройства, съвместими с MTP, като
например компютър, чрез Wi-Fi

®

връзка. Преди да осъществите връзка, трябва първо да сдвоите

двете устройства. Ако прехвърляте музика, видеоклипове, картини или други мултимедийни

файлове между устройството и компютър, най-добре е да използвате за целта приложението

Media Go™ на компютъра. Media Go™ конвертира мултимедийни файлове във формат, който

можете да използвате в устройството.

За да използвате тази функция, се нуждаете от устройство с функция за Wi-Fi

®

връзка,

което поддържа прехвърляне на мултимедия, като например компютър, работещ с
Microsoft

®

Windows Vista

®

или Windows

®

7.

Безжично сдвояване на устройството с компютър чрез режим за прехвърляне на
мултимедия

1

Уверете се, че режимът за прехвърляне на мултимедия е разрешен на устройството. Този

режим обикновено е разрешен по подразбиране.

2

Свържете устройството с компютъра чрез USB кабел.

3

Компютър: След като името на устройството се появи на екрана, щракнете върху
Мрежова конфигурация и следвайте инструкциите за сдвояване с компютъра.

4

Когато сдвояването приключи, извадете USB кабела от двете устройства.

Инструкциите по-горе са валидни само ако на компютъра е инсталиран Windows

®

7 и

компютърът е свързан с Wi-Fi

®

точка за достъп чрез мрежов кабел.

Свързване на сдвоени устройства безжично в режим за прехвърляне на
мултимедия

1

Уверете се, че режимът за прехвърляне на мултимедия е разрешен на устройството. Този

режим обикновено е разрешен по подразбиране.

2

От Начален екран докоснете .

3

Намерете и докоснете Настройки > Xperia™ > Възможност за USB
свързване
.

4

Докоснете сдвоеното устройство, с което искате да се свържете, в Надеждни
устройства
.

5

Докоснете Свържи.

Проверете дали Wi-Fi

®

функцията е включена.

Прекъсване на връзката на безжично сдвоено устройство в режим за
прехвърляне на мултимедия

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Xperia™ > Възможност за USB
свързване
.

3

Натиснете сдвоеното устройство, с което искате да прекъснете връзката, в Надеждни
устройства
.

4

Докоснете Прекъсване на връзката.

102

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Премахване на сдвояване с друго устройство

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Xperia™ > Възможност за USB
свързване
.

3

Натиснете сдвоеното устройство, което искате да премахнете.

4

Докоснете Забрави.

PC Companion

PC Companion е компютърно приложение, което ви предоставя достъп до допълнителни функции

и услуги за прехвърляне на музика, видеоклипове и снимки към и от устройството. Можете също

да използвате PC Companion за актуализиране на устройството и за получаване на най-новата

налична версия на софтуера. Инсталационните файлове на PC Companion са записани във

вашето устройство и инсталацията се стартира от устройството, когато го свържете с компютър

чрез USB кабел.
За да използвате приложението PC Companion, се нуждаете от свързан с интернет компютър с

една от следните операционни системи:

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 или по-нова версия)

Стартиране на PC Companion

1

Уверете се, че на компютъра е инсталиран PC Companion.

2

Отворете приложението PC Companion на компютъра, след което щракнете върху Старт,

за да отворите една от функциите, която искате да използвате.