Sony Xperia L - Дублиране на екрана

background image

Дублиране на екрана

Използвайте дублирането на екрана, за да видите екрана на вашето устройство на екрана на

телевизор или друг голям дисплей, без да използвате свързване с кабел. Технологията Wi-Fi

Direct™ създава безжична връзка между двете устройства, така че можете да преглеждате

любимите си фотографии, седнали удобно на дивана. Можете да използвате тази функция и за

слушане на музика от телефона през високоговорителите на телевизора.

Телевизорът ви трябва да поддържа дублиране на екрана на основата на Wi-Fi
CERTIFIED Miracast™, за да може да работи описаната по-горе функция. Ако
телевизорът ви не поддържа дублиране на екрана, трябва да си закупите отделно
безжичен адаптер за дисплей.

Когато използвате дублиране на екрана, качеството на образа понякога може да бъде
отрицателно повлияно, ако има смущения от други Wi-Fi® мрежи.

Клониране на екрана на устройството на телевизионен екран

1

Следвайте инструкциите, дадени в ръководството за потребителя на вашия телевизор, за

да включите функцията за клониране на екран.

2

Плъзнете надолу лентата на състоянието, след което натиснете .

3

Открийте и натиснете Дисплей > Дублиране на екрана.

4

Натиснете Вкл. "Дублиране на екрана" и изберете дадено устройство.

При използване на функцията за клониране на екрана не покривайте областта около Wi-
Fi антената на вашето устройство.