Sony Xperia L - Сглобяване

background image

Сглобяване

Премахване на задния капак

Пъхнете нокътя на палеца си в отвора между задния капак и едната страна на

устройството, след което повдигнете капака.

8

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Поставяне на картата с памет и SIM картата

Изключете телефона и отстранете задния капак, след което поставете картата с памет и

SIM картата в съответните слотове.

Възможно е картата с памет да се продава отделно от телефона на някои пазари.

Поставяне на задния капак

1

Поставете задния капак върху задната страна на устройството, след което натиснете

горните му ъгли, за да застанат на място.

2

С движение от горе надолу натиснете страните на капака. Скобите от вътрешната страна

на капака издават прищракващ звук, когато застанат на място.