Sony Xperia L - Относно това ръководство за потребителя

background image

Относно това ръководство за потребителя

Това е ръководство за потребителя на Xperia™ L за версия на софтуера Android™ 4.2
(Jelly Bean)
. Ако не сте сигурни, с коя версия на софтуер работи вашето устройство, можете да

проверите това чрез менюто за настройки. Повече информация относно актуализациите на

софтуера можете да намерите на Актуализиране на устройството.

За проверка на текущата версия на софтуера на устройството

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието, след което натиснете Настройки.

2

Докоснете За телефона > Версия на Android.