Sony Xperia L - Заключване на екрана

background image

Заключване на екрана

Когато устройството ви е включено и не се използва определен период от време, екранът

потъмнява, за да се пести зарядът на батерията, и се заключва автоматично. Заключването на

екрана предотвратява изпълнението на нежелани операции на чувствителния на допир екран

тогава, когато не го използвате.

Активиране на екрана

Натиснете за кратко клавиша за захранване .

Отключване на екрана

Поставете пръст върху екрана и плъзнете нагоре или надолу.

Съществуват няколко начина за отключване на екрана. За повече информация вижте
Настройка на заключването на екрана на стр. 119.

Ръчно заключване на екрана

Когато екранът е активен, натиснете за кратко клавиша за захранване .