Sony Xperia L - Включване и изключване на устройството

background image

Включване и изключване на устройството

Включване на устройството

1

Натиснете и задръжте клавиша за захранване докато устройството започне да вибрира.

2

Ако екранът потъмнее, натиснете за кратко клавиша за захранване , за да активирате

екрана.

3

Въведете ПИН кода на SIM картата, след което докоснете

.

4

Ако екранът ви е заключен, поставете пръста си на екрана и плъзнете нагоре или надолу,

за да го отключите.

5

Изчакайте малко, докато устройството стартира.

ПИН кодът на SIM картата първоначално се предоставя от мобилния оператор, но вие
можете да го промените по-късно от менюто за настройки. За да коригирате грешката,
направена при въвеждане на ПИН кода на SIM картата, докоснете

.

9

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Изключване на устройството

1

Натиснете и задръжте клавиша за захранване докато се появи менюто с опции.

2

В менюто за опции докоснете Изключване.

3

Докоснете OK.

Възможно е изключването на устройството да отнеме известно време.