Sony Xperia L - Споделяне на музика

background image

Споделяне на музика

Изпращане на песен

1

Отворете началния екран на приложението "WALKMAN".

2

Намерете песента или албума, които искате да изпратите, след което докоснете и

задръжте заглавието на песента.

3

Натиснете Споделяне.

4

Изберете приложение от списъка, след което следвайте инструкциите на екрана.

Можете да изпращате по същия начин албуми и списъци за изпълнение.

Споделяне на музика във Facebook™

Функцията "Музика от приятели" събира връзки към музикално и свързано с музиката съдържание,

споделено от вас и приятелите ви чрез Facebook™.

"Харесване" на песен във Facebook™

1

Докато песента се възпроизвежда от приложението WALKMAN, докоснете обложката на

албума.

2

Докоснете , за да покажете, че харесвате песента във Facebook™. Ако искате, можете да

добавите коментар в полето за коментари.

3

Докоснете Споделяне, за да изпратите песента във Facebook™. При успешно

получаване на песента ще получите съобщение за потвърждение от Facebook™.

61

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Управление на музика от вашите приятели

1

Отворете началния екран на приложението "WALKMAN", след което натиснете Муз. на
прият.
> Скорошни.

2

Натиснете елемент, за да го отворите, след което работете върху него, както желаете.

3

Натиснете , за да покажете, че харесвате песента във Facebook™. Ако искате, можете

да добавите коментар в полето за коментари.

Разглеждане на споделената музика

1

Отворете началния екран на приложението "WALKMAN", след което натиснете Муз. на
прият.
> Моите сподел..

2

Превъртете до елемента, който искате да отворите, след което го натиснете. Показват се

всички коментари за елемента, ако има такива.