Sony Xperia L - Слушане на музика

background image

Слушане на музика

Използвайте приложението "WALKMAN", за да слушате любимата си музика и аудио книги.

1

Преглед на вашата музика

2

Търсене на песни в Music Unlimited и във всички песни, записани на вашето устройство

3

Показване на текущия списък за изпълнение

4

Обложка (при наличност)

5

Натискане за връщане към предходната песен в списъка за изпълнение

Докосване и задържане за превъртане назад на текущата песен

6

Изпълнение или пауза на песен

7

Натискане за отиване към следващата песен в списъка за изпълнение

Докосване и задържане за бързо превъртане напред на текущата песен

8

Разбъркване на песните в текущия списък за изпълнение

9

Повтаряне на всички песни в текущия списък за изпълнение

10

Индикатор за изпълнението – Плъзване на индикатора или натискане върху линията за бързо превъртане напред

или назад

11

Обща продължителност на текущата песен

12

Изтекло време от текущата песен

58

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Изпълнение на песен

1

В Начален екран натиснете , след което открийте и натиснете .

2

Ако началният екран на приложението "WALKMAN" не е показан, натиснете .

3

Изберете категория музика, например под Изпълнители, Албуми или Песни, след

което намерете песента, която искате да отворите.

4

Натиснете песен, за да я изпълните.

Може да не успеете да изпълните съдържание, защитено с авторско право. Проверете
дали разполагате с необходимите права по отношение на материала, който искате да
споделяте.

Намиране на информация за песен онлайн

Докато се изпълнява песен в приложението "WALKMAN", натиснете обложката на албума,

за да се покаже бутонът за безкрайност

, след което натиснете

.

Бутонът за безкрайност

ви предоставя достъп до няколко източника на информация,

включително до видеоклипове в YouTube™, текстове на песни и информация за
изпълнители в Wikipedia.

Регулиране на силата на звука

Натиснете клавиша за сила на звука.

Намаляване на приложението "WALKMAN"

Докато се изпълнява песен, натиснете , за да отидете в Начален екран.

Приложението "WALKMAN" остава да работи във фонов режим.

Отваряне на приложението "WALKMAN", когато то работи във фонов режим

1

Докато песента се възпроизвежда във фонов режим, докоснете

, за да отворите

прозореца на последно използваното приложение.

2

Докоснете приложението "WALKMAN".