Sony Xperia L - Прехвърляне на музика в устройството ви

background image

Прехвърляне на музика в устройството ви

Съществуват различни начини за прехвърляне на музика от компютър в устройството ви:

Свържете устройството и компютъра чрез USB кабел и плъзнете и пуснете музикалните

файловете директно чрез файловия диспечер на компютъра. Вижте Свързване на
устройството с компютър
на стр. 101.

Ако компютърът е PC, можете да използвате приложението Media Go™ от Sony за организиране

на музикални файлове, за създаване на списъци за изпълнение, за абониране за подкастове и за

много други неща.

Ако компютърът е Apple® Mac®, можете да използвате приложението Sony™ Bridge for Mac, за да

прехвърляте своите мултимедийни файлове от iTunes в устройството си.