Sony Xperia L - Начален екрана на приложението "WALKMAN"

background image

Начален екрана на приложението "WALKMAN"

Началният екран на приложението "WALKMAN" ви предоставя общ преглед на всички песни в

устройството ви, както и на песните, налични в Music Unlimited. Оттук можете да управлявате

своите албуми и списъци за изпълнение, да създавате бързи клавиши и да организирате музиката

по настроение и темпо с помощта на канали SensMe™.

1

Отваряне на услугата Music Unlimited

2

Преглед на музиката по изпълнители

3

Преглед на музиката по песни

4

Преглед на музиката по албуми

5

Преглед на всички списъци за изпълнение

6

Събиране на връзки към музика и свързано съдържание, които сте споделяли с приятелите си чрез онлайн

услугите

59

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

7

Управление и редактиране на музика чрез канали на Music Unlimited

8

Отваряне на музикалния плейър "WALKMAN"

Sony Entertainment Network с Video Unlimited и Music Unlimited не се предлага във всички
държави. Необходим е отделен абонамент. Прилагат се допълнителни условия.

Показване на началния екран на приложението "WALKMAN"

1

От Начален екран натиснете > .

2

Ако началният екран на приложението "WALKMAN" не е показан, натиснете .

Добавяне на бърз клавиш за песен

1

От началния екран на приложението "WALKMAN" намерете песента, за която искате да

създадете бърз клавиш.

2

Докоснете и задръжте заглавието на песента.

3

Натиснете Добав. като бърз клавиш. Бързият клавиш се появява в началния екран

на приложението "WALKMAN".

Не можете да добавяте бързи клавиши за песни от Music Unlimited.

Пренареждане на бързите клавиши

От началния екрана на приложението "WALKMAN" докоснете и задръжте даден бърз

клавиш, докато той се увеличи и устройството извибрира, след което плъзнете елемента

до новото местоположение.

Изтриване на бърз клавиш

От началния екрана на приложението "WALKMAN" докоснете и задръжте даден бърз

клавиш, докато той се увеличи и устройството извибрира, след което плъзнете елемента в

.

Можете да изтривате само бързи клавиши, създадени от самите вас.

Можете също да плъзгате бързи клавиши по подразбиране в , но те само се скриват, а
не се изтриват.

Актуализиране на музиката с най-новата информация

1

На началния екран на приложението "WALKMAN" натиснете .

2

Натиснете Изтегли инф. за музиката > Старт. Вашето устройство започва търсене

онлайн и изтегля най-новата обложка на албума и информация за песента.

Приложението за канали SensMe™ се активира при изтегляне на информация за музика.

Разрешаване на приложението за канали SensMe™

От началния екран на приложението "WALKMAN" натиснете , след което натиснете
Изтегли инф. за музиката > Старт.

Това приложение изисква връзка с мрежа на мобилен оператор или с Wi-Fi® мрежа.

Изтриване на песен

1

Отворете началния екран на приложението "WALKMAN", след което намерете песента,

която искате да изтриете.

2

Докоснете и задръжте заглавието на песента, след което натиснете Изтриване.

По аналогичен начин можете да изтривате и албуми.