Sony Xperia L - Визуализатор

background image

Визуализатор

Визуализаторът добавя визуални ефекти към вашите песни, докато те се изпълняват. Ефектите за

всяка песен се базират на характеристиките на музиката. Те например се сменят в отговор на

промяна в силата на звука на музиката, ритъма и честотата. Можете също да промените темата

на фона.

Включване на визуализатора

1

В приложението "WALKMAN" натиснете .

2

Натиснете Визуализатор.

Натиснете екрана, за да превключите в изглед на цял екран.

Промяна на темата на фона

1

В приложението "WALKMAN" докоснете .

2

Докоснете Визуализатор.

3

Докоснете > Тема и изберете тема.

Идентифициране на музика чрез технологията TrackID™

1

От Начален екран натиснете

2

Открийте и натиснете TrackID™, след което насочете устройството си към източника на

музиката.

3

Натиснете . Ако записът бъде разпознат от услугата TrackID™, резултатите се появяват

на екрана.

За да се върнете в началния екран на TrackID™, натиснете

.

Разглеждане на TrackID™ класации

Отворете приложението TrackID™, след което натиснете Класации. Ще се покаже

класация от вашия регион.

62

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Разглеждане на класациите на TrackID™ от друг регион

1

Отворете приложението TrackID™, след което натиснете Класации.

2

Натиснете > Региони, след което изберете държава или регион.

Закупуване на запис, разпознат от приложението TrackID™

1

След като даден запис бъде разпознат от приложението TrackID™, натиснете Изтегли.

2

Следвайте инструкциите на устройството си, за да завършите покупката.

Можете също да изберете запис за закупуване, като отворите раздел История или
раздел Класации от началния екран на TrackID™.

Споделяне на запис

1

След като запис бъде разпознат от приложението TrackID™, натиснете Споделяне и

изберете метод на споделяне.

2

Следвайте инструкциите от устройството, за да завършите процедурата.

Разглеждане на информация за изпълнител на запис

След като даден запис бъде разпознат от приложението TrackID™, натиснете Инфо
изпълн.
.

Изтриване на запис от историята на записите

1

Отворете приложението TrackID™, след което натиснете История.

2

Натиснете заглавието на даден запис, след което натиснете Изтрий.

3

Натиснете Да за потвърждение.