Sony Xperia L - Заключване и защита на устройството

background image

Заключване и защита на устройството

IMEI номер

Всяко устройство притежава уникален IMEI номер (международен номер за идентификация на

мобилно оборудване). Съхранявайте копие на този номер. В случай на кражба на устройството,

мобилният ви оператор може да използва IMEI номера, за да спре достъпа на устройството ви до

мрежата във вашата държава.

Преглед на IMEI номера

Изключете устройството си, след което премахнете капачето на батерията и батерията, за да

видите вашия IMEI номер.

Отворете клавиатурата за набиране на устройството и въведете

*#06#

.

Показване на IMEI номера на устройството

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > За телефона > Състояние.

3

Превъртете до IMEI, за да видите IMEI номера.

Защита на SIM картата

Този тип заключване на SIM картата предпазва само абонаментния ви план. Устройството ще

работи и с друга SIM карта. Ако заключването на SIM картата е включено, трябва да въведете

ПИН (персонален идентификационен код). Ако въведете неправилно ПИН кода повече от

разрешения брой пъти, SIM картата се блокира. В такъв случай ще трябва да въведете PUK кода

(личен код за отблокиране) и след това да въведете нов ПИН код. ПИН кодът, както и ПИН2 и PUK

кодовете, се предоставят от оператора.

Заключване на SIM картата

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Защита > Настр. на заключване на SIM
карта
> Закл. на SIM картата.

3

Въведете ПИН кода на SIM картата, след което докоснете OK.

Отблокиране на заключена SIM карта

1

Въведете PUK кода и натиснете

.

2

Въведете нов ПИН код, след което натиснете

.

3

Въведете повторно новия ПИН код и натиснете

.

Ако въведете неправилен PUK код твърде много пъти, SIM картата ще се блокира. В този
случай е необходимо да се свържете с оператора си, за да получите нова SIM карта.

118

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Промяна на ПИН кода на SIM картата

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Защита > Задаване на заключване на
SIM/RUIM картата
> Пром. на ПИН на SIM.

3

Въведете стария ПИН код на SIM картата, след което докоснете OK.

4

Въведете новия ПИН код на SIM картата, след което докоснете OK.

5

Въведете повторно ПИН кода на новата SIM карта и докоснете OK.

Промяна на ПИН2 кода на SIM картата

1

От Начален екран докоснете .

2

Открийте и докоснете Настройки > Настройки на повикванията > Номера за
фиксирано набиране
> Промяна на ПИН2.

3

Въведете стария ПИН2 код на SIM картата, след което докоснете OK.

4

Въведете стария PIN2 код на SIM картата, след което докоснете OK.

5

Потвърдете новия PIN2 и докоснете OK.

Настройка на заключването на екрана

Има няколко начина да заключите екрана на вашето устройство. Например, можете да използвате

функцията отключване чрез разпознаване на лице, която използва снимка на лицето ви, за да

отключи екрана. Можете също да зададете схема за отключване на екрана, базиран на цифри PIN

код за заключване или базирана на текст парола.
Много е важно да запомните комбинацията за отключване на екрана, PIN кода или паролата. Ако

забравите тази информация, възстановяването на важни данни като контакти и съобщения може

да се окаже невъзможно. Обърнете се към Центъра за работа с клиенти на Sony за повече

информация.

Настройка на заключването на телефона

1

От Начален екран докоснете > Настройки > Защита > Заключване на
екрана
.

2

Изберете опция.

Настройка на функцията "Отключване чрез разпознаване на лице"

1

От Начален екран натиснете > Настройки > Защита > Заключване на
екрана
.

2

Натиснете Отключване чрез разпознаване на лице, след което следвайте

инструкциите във вашето устройство, за да направите снимка на лицето си.

3

След като лицето ви бъде заснето успешно, натиснете Продължи.

4

Изберете резервен метод за заключване и следвайте инструкциите в устройството, за да

завършите настройката.

Функцията "Отключване чрез разпознаване на лице" не е толкова сигурна, колкото
схемата за заключване на екрана, PIN кодът или паролата. Някой, който прилича на вас,
може да отключи устройството.

За получаване на по-добър резултат снимайте лицето си на закрито, добре осветено, но
не прекалено ярко място, като държите устройството на нивото на очите си.

Отключване на екрана посредством функцията "Отключване чрез разпознаване
на лице"

1

Активирайте екрана.

2

Погледнете към устройството си под същия ъгъл, който сте използвали при заснемане на

снимката за функцията за отключване чрез разпознаване на лице.

Ако функцията за отключване чрез разпознаване на лице не разпознае лицето ви,
трябва да начертаете резервната схема или да въведете PIN кода, за да отключите
екрана.

119

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Забрана на функцията "Отключване чрез разпознаване на лице"

1

От Начален екран, докоснете .> Настройки > Защита > Заключване на
екрана
.

2

Начертайте архивираната схема за отключване на екрана или въведете вашия ПИН код.

3

Докоснете Плъзгане.

Създаване на комбинация за отключване на екрана

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието, след което натиснете .

2

Натиснете Защита > Заключване на екрана > Схема.

3

Следвайте указанията на вашето устройство.

Отключване на екрана с помощта на комбинация за отключване на екрана

1

Активирайте екрана.

2

Очертайте схемата за отключване на екрана.

Ако комбинацията за отключване, която въвеждате, се отхвърли пет поредни пъти,
изчакайте 30 секунди, след което опитайте отново.

Промяна на комбинацията за отключване на екрана

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Защита > Заключване на екрана.

3

Очертайте схемата за отключване на екрана.

4

Докоснете Схема.

5

Следвайте указанията на устройството.

За деактивиране на схемата за отключване на екрана

1

В началния екран натиснете > Настройки > Защита > Заключване на екрана.

2

Начертайте схемата за отключване на екрана.

3

Натиснете Плъзгане.

Създаване на ПИН за отключване на екрана

1

От началния екран докоснете > Настройки > Защита > Заключване на
екрана
> ПИН.

2

Въведете числов ПИН код.

3

Ако е необходимо, докоснете , за да минимизирате клавиатурата.

4

Докоснете Продължи.

5

Въведете отново и потвърдете вашия ПИН код.

6

Ако е необходимо, докоснете , за да минимизирате клавиатурата.

7

Докоснете OK.

Деактивиране на ПИН кода за отключване на екрана

1

В Начален екран натиснете > Настройки > Защита > Заключване на
екрана
.

2

Въведете вашия ПИН код и натиснете Продължи.

3

Натиснете Плъзгане.

Създаване на парола за заключване на екрана

1

От Начален екран докоснете > Настройки > Защита > Заключване на
екрана
> Парола.

2

Въведете парола.

3

Ако е необходимо, докоснете , за да минимизирате клавиатурата.

4

Докоснете Продължи.

5

Въведете отново и потвърдете вашата парола.

6

Ако е необходимо, докоснете , за да минимизирате клавиатурата.

7

Докоснете OK.

Деактивиране на паролата за отключване на екрана

1

В Начален екран натиснете > Настройки > Защита > Заключване на
екрана
.

2

Въведете паролата си, след което натиснете Напред.

3

Натиснете Плъзгане.

120

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.