Sony Xperia L - Връщане на устройството в начално състояние

background image

Връщане на устройството в начално състояние

Можете да възстановите фабричните настройки на устройството си, изтривайки или оставяйки

всички лични данни. Но преди да възстановите първоначалните настройки, направете резервно

копие на всички важни данни, записани в устройството ви.

Възстановяване на фабричните настройки

За да се избегне трайно увреждане на устройството, не го рестартирайте, докато е в ход
процедурата по възстановяване на фабричните настройки.

1

Плъзнете лентата на състоянието надолу, след което докоснете .

2

Намерете и докоснете Резервни копия и нулиране > Възстановяване на
фабр. данни
.

3

Ако искате да изтриете данни, като например снимки и музика, които са записани във

вътрешната памет на устройството, поставете отметка в квадратчето Изтриване на
вътрешната памет
.

4

Докоснете Връщане на телефона в нач. състояние.

5

За потвърждение докоснете Изтриване на всичко.