Sony Xperia L - Настройки на повикванията

background image

Настройки на повикванията

Блокиране на повиквания

Можете да блокирате всички или определени категории входящи и изходящи повиквания. Когато

използвате блокирането на повиквания за първи път, е необходимо да въведете PUK (Персонален

деблокиращ ключ), а след това нова парола, за да активирате функцията за блокиране на

повиквания.

Блокиране на входящите или изходящите повиквания

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Настройки на повикванията > Блокиране
на обаждания
.

3

Изберете опция.

4

Въведете паролата, след което натиснете Разреши.

Отказване на повикване със съобщение

Можете да откажете повикване с предварително зададено съобщение. Когато отказвате

повикване чрез такова съобщение, то се изпраща автоматично на обаждащия се и се запазва във

вашето устройство.
Във вашето устройство има предварително въведени шест съобщения. Можете да изберете от

тези предварително зададени съобщения, които могат да бъдат редактирани при необходимост.

Отказване на повикване с предварително зададено съобщение

Плъзнете Отхвърляне със съобщение нагоре, след което изберете съобщение.

Отхвърляне на второ повикване с предварително дефинирано съобщение

Когато чуете повтарящо се бипване по време на повикване, плъзнете Отхвърляне със
съобщение
нагоре, след което изберете съобщение.

Редактиране на съобщение, което се използва за отказване на повикване

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Настройки на повикванията >
Отхвърляне на разговор със съобщение.

3

Докоснете съобщението, което искате да редактирате, след което направете необходимите

промени.

4

Когато сте готови, докоснете OK.

Пренасочване на повиквания

Повикванията могат да се пренасочват към друг телефонен номер или към телефонен секретар.

43

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Пренасочване на повиквания

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Настройки на повикванията >
Пренасочване на обажданията.

3

Изберете опция.

4

Въведете номера, към който искате да се пренасочват повикванията, след което натиснете
Разреши.

Изключване на пренасочването на повиквания

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Настройки на повикванията >
Пренасочване на обажданията.

3

Изберете дадена опция, след което натиснете Забрани.

Показване или скриване на телефонния номер

Можете да изберете дали телефонният ви номер да се показва или скрива на екрана на

устройството на получателите на обаждане, когато им се обаждате.

Показване или скриване на телефонния номер

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Настройки на повикванията >
Допълнителни настройки > ИД на повикващ.

Номера за фиксирано набиране

Ако сте получили PIN2 код от доставчика на услуги, можете да използвате списък с номера за

фиксирано набиране, за да ограничите изходящите повиквания.

Разрешаване или забраняване на фиксирано набиране

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Настройки на повикванията > Номера за
фиксирано набиране
.

3

Докоснете Активиране фиксирани набиране или Деактивиране
фиксирани набиране
.

4

Въведете ПИН2 кода, след което докоснете OK.

Достъп до списъка с получатели на приети повиквания

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Настройки на повикванията > Номера за
фиксирано набиране
> Номера за фиксирано набиране.

44

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.