Sony Xperia L - Конферентни разговори

background image

Конферентни разговори

Конферентните разговори или разговорите с много участници позволяват провеждането на

разговор с две или повече лица.

Провеждане на конферентен разговор

1

По време на провеждане на текущ разговор докоснете .

2

Наберете номера на втория участник, след което докоснете . След като вторият участник

отговори, разговорът с първия участник преминава в режим на задържане.

3

Докоснете , за да добавите втория участник в конферентния разговор.

4

За да добавите още участници, повторете стъпки от 1 до 3.

42

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Провеждане на личен разговор с участник в конферентен разговор

1

По време на конферентен разговор, докоснете {0} участници.

2

Докоснете номера на участника, с когото искате да говорите лично.

3

За да прекратите личния разговор и да се върнете към конферентния разговор, натиснете

.

Освобождаване на участник от конферентен разговор

1

По време на текущ конферентен разговор натиснете бутона, показващ броя на

участниците. Например, натиснете 3 участника, ако участниците са трима.

2

Натиснете до участника, който искате да освободите.

Прекратяване на конферентен разговор

По време на разговорa докоснете .