Sony Xperia L - Използване на текстови и мултимедийни съобщения

background image

Използване на текстови и мултимедийни съобщения

Можете да изпращате и получавате текстови съобщения от устройството си чрез SMS (услуга за

кратки текстови съобщения). Ако абонаментът ви включва MMS (услуга за мултимедийни

съобщения), можете също така да изпращате и получавате съобщения, съдържащи

мултимедийни файлове, като например картини и видеоклипове. Броят на знаците, които можете

да изпратите в едно текстово съобщение варира в зависимост от оператора и езика, който

използвате. Ако превишите лимита от знаци, всички ваши единични съобщения се свързват и се

изпращат като едно съобщение. Всяко едно единично текстово съобщение, което изпращате, се

таксува. Когато разглеждате съобщенията си, те се показват като разговори, което означава, че

всички съобщения до и от даден човек се групират заедно.

За да изпращате мултимедийни съобщения, трябва да извършите необходимите MMS
настройки в устройството. Вижте Настройки за интернет и съобщения.

Създаване и изпращане на съобщение

1

В Начален екран докоснете , след което намерете и докоснете .

2

Докоснете .

3

Докоснете , след което изберете желаните получатели от списъка с контакти. Ако

получателят не фигурира сред контактите, въведете ръчно номера му и докоснете .

4

Когато свършите добавянето на получатели, докоснете Готово.

5

Докоснете Писане на съобщ. и въведете текста на вашето съобщение.

6

Ако искате да добавите мултимедиен файл, докоснете , след което изберете дадена

опция.

7

За да изпратите съобщението, докоснете Изпр..

Ако излезете от съобщение, преди то да се изпрати, съобщението ще се запише като
чернова. Разговорът се категоризира с думата Чернова:.

Четене на получено съобщение

1

От Начален екран докоснете , след което намерете и докоснете .

2

Докоснете желания разговор.

3

Ако съобщението все още не е изтеглено, докоснете го и задръжте пръста си върху него,

след което докоснете Изтегляне на съобщ..

Можете също така да отваряте съобщения от лентата на състоянието, когато

се

появи там. Просто изтеглете надолу лентата и докоснете съобщението.

Отговаряне на съобщение

1

От Начален екран докоснете , след което намерете и докоснете .

2

Докоснете разговора, съдържащ съобщението.

3

Въведете отговора си, след което докоснете Изпр..

Препращане на съобщение

1

В Начален екран докоснете , след което намерете и докоснете .

2

Докоснете разговора, съдържащ съобщението, което искате да препратите.

3

Докоснете и задръжте пръста си върху съобщение, който искате да препратите, след което

докоснете Препращ. на съобщ..

4

Докоснете , след което изберете получател от списъка с контакти. Ако получателят не

фигурира сред контактите, въведете ръчно номера му и докоснете .

5

Когато свършите добавянето на получатели, докоснете Готово.

6

Редактирайте съобщението, ако е необходимо, след което докоснете Изпр..

В стъпка 4 можете също да докоснете До и да въведете телефонния номер на
получателя ръчно.

51

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Изтриване на съобщение

1

В Начален екран докоснете , след което намерете и докоснете .

2

Докоснете разговора, съдържащ съобщението, което искате да изтриете.

3

Докоснете и задръжте пръста си върху съобщение, който искате да изтриете, след което

докоснете Изтрий съобщението > Изтриване.

Изтриване на разговори

1

От Начален екран, докоснете , след което намерете и докоснете .

2

Натиснете , след което докоснете Изтрий разговорите.

3

Поставете отметки в квадратчетата до разговорите, които искате да изтриете, след което

докоснете > Изтриване.

Обаждане на подател на съобщение

1

От Начален екран докоснете , след което намерете и натиснете .

2

Докоснете даден разговор.

3

Докоснете името или номера на получателя в горната част на екрана, след което изберете

името или номера на получателя от появилия се списък.

4

Ако получателят е записан във вашите контакти, докоснете телефонния номер, на който

искате да позвъните. Ако не сте записали получателя в контактите, натиснете .

Запис на получен в съобщение файл

1

От Начален екран докоснете , след което намерете и натиснете .

2

Докоснете разговора, който искате да отворите.

3

Ако съобщението все още не е изтеглено, докоснете го и задръжте пръста си върху него,

след което докоснете Изтегляне на съобщ..

4

Натиснете и задръжте файла, който искате да съхраните, след което изберете желаната

опция.

Отбелязване на съобщение със звезда

1

От Начален екран докоснете , след което намерете и докоснете .

2

Докоснете разговора, който искате да отворите.

3

В съобщението, което искате да отбележите със звезда, докоснете .

4

За да махнете звездата, докоснете .

Преглед на отбелязани със звезда съобщения

1

От Начален екран докоснете , след което намерете и докоснете .

2

Натиснете , след което докоснете Съобщения със звезда.

3

Появява се списък на всички отбелязани със звезда съобщения.

Търсене на съобщения

1

В Начален екран докоснете , след което намерете и докоснете .

2

Натиснете , след което докоснете Търсене.

3

Въведете ключови думи за търсене, след което натиснете клавиша за потвърждение.