Sony Xperia L - TrackID технология

background image

TrackID технология

Идентифициране на музика чрез технологията TrackID

Използвайте услугата за разпознаване на музика TrackID™ за откриване на името и други данни

за песента, която чувате около вас. Просто запишете кратка част от песента и след няколко

секунди ще се изведе информация за изпълнителя, заглавието и албума. Можете да закупите

песни, идентифицирани чрез TrackID ™ и да разгледате TrackID класациите, за да видите какво

търсят потребителите на TrackID от целия свят. За най-добри резултати използвайте технологията

TrackID™ в тиха среда.

Приложението TrackID™ и услугата TrackID™ не се поддържат във всички страни/
региони или от всички мрежи и/или доставчици на услуги във всички области.

Отваряне на приложението TrackID™

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете TrackID™.

Можете също така да използвате приспособлението TrackID™, за да отворите
приложението TrackID™.

Идентифициране на музика чрез технологията TrackID™

1

От Начален екран натиснете

2

Открийте и натиснете TrackID™, след което насочете устройството си към източника на

музиката.

3

Натиснете . Ако записът бъде разпознат от услугата TrackID™, резултатите се появяват

на екрана.

За да се върнете в началния екран на TrackID™, натиснете

.

Разглеждане на TrackID™ класации

Отворете приложението TrackID™, след което натиснете Класации. Ще се покаже

класация от вашия регион.

Използване на резултати, получени чрез технологията TrackID™

Информацията за песента се появява, когато приложението TrackID™ разпознае песента. Можете

да изберете да закупите записа или да го споделите чрез имейл, SMS или услуга за социална

мрежа. Можете също така да получите повече информация за изпълнителя на записа.

Закупуване на запис, разпознат от приложението TrackID™

1

След като даден запис бъде разпознат от приложението TrackID™, натиснете Изтегли.

2

Следвайте инструкциите на устройството си, за да завършите покупката.

Можете също да изберете запис за закупуване, като отворите раздел История или
раздел Класации от началния екран на TrackID™.

Споделяне на запис

1

След като запис бъде разпознат от приложението TrackID™, натиснете Споделяне и

изберете метод на споделяне.

2

Следвайте инструкциите от устройството, за да завършите процедурата.

Разглеждане на информация за изпълнител на запис

След като даден запис бъде разпознат от приложението TrackID™, натиснете Инфо
изпълн.
.

64

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Изтриване на запис от историята на записите

1

Отворете приложението TrackID™, след което натиснете История.

2

Натиснете заглавието на даден запис, след което натиснете Изтрий.

3

Натиснете Да за потвърждение.