Sony Xperia L - Споделяне на своите контакти

background image

Споделяне на своите контакти

Изпращане на визитната ви картичка

1

В Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете Аз.

3

Натиснете , а след това Изпращане на контакт > OK.

4

Изберете достъпен метод за предаване и следвайте появяващите се на екрана

инструкции.

Изпращане на контакт

1

В Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Докоснете контакта, чийто данни искате да изпратите.

3

Натиснете , а след това Изпращане на контакт > OK.

4

Изберете достъпен метод за предаване и следвайте появяващите се на екрана

инструкции.

Изпращане на няколко контакти наведнъж

1

В Начален екран докоснете , след което докоснете .

2

Натиснете , след което докоснете Маркир. няколко.

3

Маркирайте контактите, които искате да изпратите, или изберете всички, ако искате да

изпратите всички контакти.

4

Докоснете , след което изберете достъпен метод за предаване и следвайте

появяващите се на екрана инструкции.

49

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.