Sony Xperia L - Прехвърляне на контакти в устройството

background image

Прехвърляне на контакти в устройството

Използвайте приложението за контакти, за да запазвате и управлявате всички номера, имейл

адреси и други данни за контакти от едно място.
Можете да добавите нови контакти в устройството си и да ги синхронизирате с контактите,
записани във вашия профил в Google™, акаунт в Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

или в други

акаунти, които поддържат синхронизиране. Приложението за контакти автоматично създава

новите записи и ви помага да съчетаете данни, като например имейл адреси, със съществуващи

вече записи.