Sony Xperia L - Прехвърляне на контакти в новото устройство

background image

Прехвърляне на контакти в новото устройство

Има няколко начина за прехвърляне на контакти в новото устройство. Изберете този метод за

прехвърляне, който е най-подходящ за вашата ситуация.

Прехвърляне на контакти с помощта на компютър

Xperia™ Transfer и "Настройка на контактите" са приложения от PC Companion и Sony™ Bridge for

Mac, които ви помагат да съберете контактите от старото си устройство и да ги прехвърлите в

новото си устройство. Приложенията поддържат няколко различни марки устройства, включително

iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola и Nokia.

Ще са ви нужни:

компютър, свързан с Интернет;

USB кабел за старото ви устройство;

USB кабел за новото устройство с Android™;

вашето старо устройство;

вашето ново Android™ устройство.

Използване на програмата PC Companion за прехвърляне на
контакти

Ако прехвърляте контакти с компютър, използвайте програмата PC Companion. Тя е безплатна, а

инсталационните файлове вече са записани в новото ви устройство. PC Companion предлага и

много други функции, включително помощ за актуализация на софтуера на устройството.

Инсталиране на PC Companion

1

Ново устройство: Включете вашето ново Android™ устройство и го свържете с PC с

помощта на USB кабел.

2

Ново устройство: Натиснете Инсталирай, за да инсталирате PC Companion в

компютъра.

3

Компютър: Ако се появи изскачащ прозорец с информация за наличен софтуер за PC,

изберете "Стартирай Startme.exe".

4

Компютър: Щракнете върху "Инсталиране", за да стартирате инсталацията, след което

следвайте инструкциите, за да я завършите.

Прехвърляне на контакти на новото устройство с помощта на PC Companion

1

Уверете се, че на компютъра е инсталирано приложението PC Companion.

2

Отворете програмата PC Companion в компютъра, след което щракнете върху
Прехвърляне на Xperia™ или Настройка на контактите и следвайте инструкциите за

прехвърляне на контактите.

Прехвърляне на контакти с помощта на компютър Apple® Mac®

За подробна информация относно използването на Apple Mac компютър за прехвърляне на

контакти от старото ви устройство, отидете на Transfer your contacts.

45

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Прехвърляне на контакти с помощта на акаунти за синхронизиране

Устройството ви работи с популярни акаунти за синхронизиране онлайн като Google Sync™,
Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

или Facebook™. Ако сте синхронизирали контактите в старото си

устройство или компютъра си с онлайн акаунт, можете да прехвърлите контактите в новото си

устройство, използвайки този акаунт. За по-подробна информация относно синхронизирането,

вижте Синхронизиране на служебната поща, календара и контактите на

страница 106.

Синхронизиране на контакти в новото устройство чрез акаунт за синхронизиране

1

От Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете , след което натиснете Настройки> Акаунти и синхр..

3

Изберете акаунта, с който искате да синхронизирате контактите си, след което натиснете

> Синхронизиране сега.

Трябва да сте влезли в съответния акаунт за синхронизиране, за да можете да
синхронизирате контактите си с него.

Прехвърляне на контакти от SIM карта

Импортиране на контакти от SIM картата

1

От Начален екран, докоснете , след което докоснете .

2

Натиснете , след което докоснете Импортиране на контакти > SIM карта.

3

Ако сте конфигурирали акаунт за синхронизиране, можете да добавите контактите от SIM

картата в този акаунт. Другият вариант е да изберете само да използвате тези контакти в

устройството. Изберете опцията, която предпочитате.

4

За да импортирате отделен контакт, намерете го и го докоснете. За да импортирате всички

контакти, натиснете Импортиране на всички.

Прехвърляне на контакти от карта с памет

Импортиране на контакти от карта с памет

1

От Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете , а след това Импортиране на контакти > SD карта.

3

Изберете къде да се запишат контактите ви.

4

Изберете файла, който искате да импортирате.

Получаване на контакти от други устройства

Получаване на данни за контакти, изпратени чрез технологията Bluetooth™

1

Уверете се, че функцията Bluetooth™ на устройството е активирана и че то е видимо. В

противен случай, няма да можете да получавате данни от други устройства.

2

Когато трябва да потвърдите дали искате да получите файла, докоснете Приеми.

3

Плъзнете надолу панела за уведомления и докоснете получения файл, за да импортирате

контактите.

Получаване на контакти, изпратени чрез услуга за обмяна на съобщения

1

Когато получите ново текстово, мултимедийно или имейл съобщение, отворете го.

2

Получените данни на контакти се показват като прикачен vCard файл. Докоснете или

докоснете и задръжте vCard файла, за да се отвори меню, чрез което ще можете да

запишете данните на контактите.

46

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.