Sony Xperia L - Google Карти™‎

background image

Google Карти™

Използвайте Google Карти™, за да намирате текущото си местоположение, да проследявате

трафика в реално време и да получавате подробни навигационни инструкции за придвижване към

вашата цел. Преди да предприемете пътуване, можете да изтегляте и записвате карти в картата с

памет, за да избегнете високи разходи за роуминг.

Приложението Google Карти™ изисква използването на връзка с интернет. Възможно е
да се начислят такси за пренос на данни при свързване на устройството с интернет. За
повече информация се обърнете към мрежовия оператор. Приложението Google Карти™
може да не се предлага на всеки пазар, страна или регион.

Използване на Google Карти™

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Карти.

Ако искате да използвате Google Карти™, трябва да активирате един от методите на
установяване на местонахождението, налични под Настройки > Услуги за
местоположение
.

Допълнителна информация за Google Maps™

Когато използвате Google Maps™, докоснете , след което докоснете Помощ.

Разглеждане на местоположенията на вашите приятели с Google
Latitude™

Присъединете се към Google Latitude™, за да разглеждате местоположенията на вашите приятели

на картата, както и да споделяте с тях своето местоположение и друга информация.