Sony Xperia L - Услуги и източници за местоположение

background image

Услуги и източници за местоположение

Използвайте устройството си, за да научите къде се намирате. Съществуват два начина или

източника за това: GPS сателити и безжични мрежи. Активирайте опцията за безжични мрежи (Wi-

Fi и мобилни мрежи), ако ви е необходимо да установите само приблизителното си

местоположение, при това бързо. В случай че ви е необходимо да разберете точното си

местоположение и имате пряка видимост към небето, активирайте опцията за GPS сателити.

Когато безжичната мрежа е слаба, трябва да активирате и двете опции, за да сте сигурни, че

местоположението ви е установено. И двете опции се активират по подразбиране, когато

активирате услугите за местоположение.

Sony не дава гаранции за точността на която и да е услуга за местоположение,
включително (но не само) за навигационни услуги.

Разрешаване на услуги за позициониране

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието, след което натиснете .

2

Натиснете Услуги за местоположение.

3

Преместете плъзгача до Достъп до моето местоположение надясно.

4

Натиснете Приемам два пъти за потвърждение.

Когато разрешите услугите за позициониране, по подразбиране се активира както
функцията Спътници за GPS, така и функцията Услуга за местоположение на Google
(Wi-Fi и мобилни мрежи). Можете да забраните ръчно която и да е опция.

Разрешаване на достъпа на приложения на Google до вашето местоположение

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието, след което натиснете .

2

Натиснете Google > Настройки на местоположението.

3

Преместете плъзгача до Достъп до местоп. от Google прил. надясно.

Трябва да сте влезли в своя акаунт в Google™, за да можете да използвате услуги за
позициониране.