Sony Xperia L - Използване на GPS

background image

Използване на GPS

Вашето устройство има GPS (Глобална позиционираща система) приемник, който използва

сателитни сигнали за изчисляване на местоположението ви. Устройството ви поддържа също

GLONASS (Глобална сателитна система за навигация). Двете системи могат да се допълват

взаимно и да заместват една друга, ако е необходимо, за да осигурят точността на

позиционирането и безпроблемна навигация. Когато разрешите GPS, системата GLONASS също

се активира автоматично.

При употребата на функции, използващи GPS и GLONASS приемника за намиране на
местоположението ви, се уверете, че сте на открито и имате изглед към небето.

Разрешаване GPS

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието, след което натиснете .

2

Натиснете Услуги за местоположение.

3

Преместете плъзгача до Достъп до моето местоположение надясно.

4

Натиснете Приемам за потвърждение.

Когато разрешите GPS, системата GLONASS се активира автоматично.

Постигане на най-добра производителност

При първоначално използване на GPS откриването на местоположението ви може да отнеме от 5

до 10 минути. За да ускорите търсенето, осигурете пряка видимост към небето. Не се движете и

не покривайте GPS антената (открояващата се област на изображението). GPS сигналите могат

да проникват през облаци и пластмасови обекти, но не и през повечето плътни обекти, като сгради

109

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

и планини. Ако вашето местонахождение не бъде открито в рамките на няколко минути,

преместете се на друго място.