Sony Xperia L - Откриване на лица

background image

Откриване на лица

Можете да използвате откриването на лица, за да фокусирате лице, което не е в центъра.

Камерата автоматично открива до пет лица, които се обозначават с бяла рамка. Жълта рамка

показва кое лице е избрано за фокусиране. Фокусът се задава върху лицето, което е най-близо до

камерата. Можете също така да докоснете някоя от рамките, за да изберете кое лице да е във

фокус.

Включване на функцията за откриване на лица

1

Активирайте камерата.

2

Докоснете иконата в горния ляв ъгъл на екрана, след което изберете Нормален.

3

За показване на всички настройки, докоснете .

4

Докоснете Режим на фокусиране > Откриване на лице.

Снимане чрез технологията за разпознаване на лица

1

Когато камерата е отворена и е включено Откриване на лице, насочете камерата към

обекта. Могат да бъдат открити до пет лица и всяко от тях се показва в рамка.

2

Натиснете клавиша за камерата наполовина. Фокусираното лице е обозначено с жълта

рамка.

3

За да направите снимката, натиснете докрай клавиша за камерата.