Sony Xperia L - Използване на Smile Shutter™‎ за снимане на усмихнати лица

background image

Използване на Smile Shutter™ за снимане на усмихнати
лица

Използване на технологията Smile Shutter™ за фотографиране на лица в момент, когато се

усмихват. Камерата разпознава до пет лица и избира едно от тях за разпознаване на усмивката и

за автоматично фокусиране. Когато избраното лице се усмихне, камерата автоматично прави

снимката.

70

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Включване на Smile Shutter™

1

Активирайте камерата.

2

За показване на всички настройки, докоснете .

3

Докоснете Улавяне на усмивка и изберете ниво на усмивката.

Снимане чрез Smile Shutter™

1

Когато камерата е отворена и Smile Shutter е включен, насочете камерата към обекта.

Камерата избира лице за фокусиране.

2

Избраното лице се появява в оцветена рамка и снимката се прави автоматично.

3

Ако не бъде разпозната усмивка, натиснете клавиша за камерата, за да направите

снимката ръчно.