Sony Xperia L - Използване на камерата за снимки

background image

Използване на камерата за снимки

Съществуват три начина за правене на снимки с фотоапарата. Можете да натиснете клавиша за

камерата, да докоснете екранния бутон за камерата ли да докоснете място от екрана.

Снимане с помощта на клавиша за камера

1

Активирайте камерата.

2

Натиснете клавиша за камера докрай.

Правене на снимка с докосване на екранния бутон на камерата

1

Активирайте камерата.

2

Насочете камерата към обекта.

3

Докоснете екранния бутон на камерата . Снимката ще се заснеме, щом отдръпнете

пръста си.

69

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Заснемане на автопортрет с предната камера

1

Активирайте камерата.

2

Натиснете иконата в горния ляв ъгъл на екрана, след което намерете и изберете Предна
камера
.

3

За да направите снимката, натиснете клавиша за камера. Снимката ще се заснеме, щом

отдръпнете пръста си.

Използване на функцията мащабиране

Когато камерата е отворена, натиснете клавиша за силата на звука нагоре или надолу за

увеличаване или намаляване.

Използване на светкавицата на фотоапарата

1

Когато камерата е отворена, докоснете .

2

Докоснете Светкавица и изберете желаната настройка за светкавицата.

3

Направете снимка.

Преглед на снимките и видеоклиповете

1

Отворете камерата, след което докоснете миниатюрата в горния десен край на екрана, за

да отворите снимка или видеоклип.

2

Прелистете наляво или надясно, за да разгледате снимките и видеоклиповете.

Видеоклиповете се идентифицират с .

Изтриване на снимка

1

Отворете снимката, която искате да изтриете.

2

Докоснете празно място на екрана, за да се появи .

3

Докоснете .

4

Докоснете Изтрий за потвърждение.