Sony Xperia L - За камерата

background image

За камерата

Камерата на вашето устройство е снабдена с изключително чувствителен сензор Exmor R, който

ви помага при заснемането на резки снимки и видеозаписи даже в условията на слаба светлина.

От камерата, например, имате възможност да изпращате снимки и видеоклипове като съобщения

до приятели или да ги качвате в уеб услуга. Устройството ви разполага и с предна камера, която

може да се използва за автопортрети.

Общ преглед на контролите на камерата

1

Увеличаване и намаляване на мащаба

2

Основен екран на камерата

3

Клавиш за камерата – Активиране на камерата/Снимане/Запис на видеоклипове

4

Разглеждане на снимки и видеоклипове

5

Заснемане на снимки или запис на видеоклипове

6

Връщане с една стъпка назад или изход от камерата

7

Превключване между предната и основната камера

8

Икони за настройките на камерата

9

Предна камера

Отваряне на камерата

Когато екранът е активен, натиснете и задръжте клавиша за камерата.

Затваряне на камерата

Натиснете на основния екран на камерата.