Sony Xperia L - Добавяне на географската позиция към снимките

background image

Добавяне на географската позиция към снимките

Включете функцията за поставяне на геоетикети, за да добавяте приблизителното географско

местоположение (геоетикет) към снимките при заснемането им. Географското местоположение се

определя или с помощта на безжични мрежи (мобилни мрежи или Wi-Fi® мрежи), или с помощта

на GPS технология.
Когато на екрана на камерата се появява , поставянето на геоетикети е включено, но

географската позиция не е намерена. Когато на екрана на камерата се появява , поставянето на

геоетикети е включено и географското местоположение е налично, така че на снимката може да се

постави геоетикет. Ако никой от тези два символа не се появи, поставянето на геоетикети е

изключено.

Включване на поставянето на геоетикети

1

Активирайте камерата.

2

Докоснете , след което докоснете Поставяне на геоетикети > Вкл..

3

Докоснете OK, за да се съгласите да разрешите GPS и/или безжични мрежи.

4

Проверете опциите, които искате да изберете, в Услуги за местоположение.

5

След като потвърдите настройките, натиснете , за да се върнете в екрана на камерата.

6

Когато в екрана на камерата се появи , това означава, че местоположението ви е открито

и на снимката може да се постави геоетикет. Ако не се появи, проверете вашата GPS и/или

безжична мрежова връзка.