Sony Xperia L - Повишаване на мощността на звука

background image

Повишаване на мощността на звука

Можете да повишите мощността на звука, който идва от високоговорителите на вашето

устройство, като използвате такива функции, като Clear Phase™ и технологията xLOUD™.

Използване на технологията Clear Phase™

Използвайте Clear Phase ™ технологията от Sony за автоматично регулиране на качеството на

звука от вградените високоговорители на вашето устройство и за да получите по-чист, по-

естествен звук.

Повишаване на качеството на звука на високоговорителя с помощта на Clear
Phase™

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Звук.

3

Сложете отметка в квадратчето Clear Phase™.

Активирането на функцията Clear Phase™ не оказва влияние върху приложенията за
гласова комуникация. Например, няма да се промени качеството на звука на гласовите
повиквания.

Използване на технологията xLOUD™

Използвайте аудио филтър технологията xLOUD™ от Sony за повишаване силата на звука от

високоговорителя, без това да се отрази отрицателно на качеството. Получете по-динамичен звук,

докато слушате любимите си песни.

32

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Повишаване на силата на звука на високоговорителя с помощта на xLOUD™

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Звук.

3

Сложете отметка в квадратчето xLOUD™.

Активирането на функцията xLOUD™ не оказва влияние върху приложенията за гласова
комуникация. Например, няма да се промени качеството на звука на гласовите
повиквания.