Sony Xperia L - Персонализиране на устройството

background image

Персонализиране на устройството

Можете да регулирате някои настройки на устройството, за да отговарят на вашите собствени

нужди. Например, можете да промените езика, да добавите персонален тон на позвъняване или

да промените яркостта на екрана.

Регулиране силата на звука

Можете да регулирате силата на звука както за входящи повиквания и уведомявания, така и за

възпроизвеждане на музика и видео.

Регулиране силата на звука на звънене с помощта на клавиша за сила на звука

Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.

Регулиране силата на звука на мултимедия с помощта на бутона за регулиране
на силата на звука

Докато се възпроизвежда музика или видео натиснете бутона за регулиране на силата на

звука нагоре или надолу.

Регулиране на настройките на звука

Можете да настроите няколко звукови настройки. Например, можете да зададете тих режим на

устройството, така че да не звъни, когато сте на среща.

Задаване на режим на вибрация на устройството

Натискайте клавиша за силата на звука, докато в лентата за състоянието не се появи .

Можете също така да натиснете и да задържите натиснат клавиша за захранване ,
след което да докоснете в отворилото се меню, за да зададете режим на вибрация на
устройството.

Задаване на тих режим на вашето устройство

1

Натиснете клавиша за сила на звука надолу, докато устройството извибрира и в лентата на

състоянието се появи .

2

Натиснете клавиша за сила на звука надолу още веднъж. В лентата на състоянието се

появява .

Можете също така да натиснете и да задържите клавиша на захранването и след това
да натиснете в менюто, което се отваря, за да зададете тих режим на вашето
устройство.

Задаване на режим на вибрация и режим на звънене на устройството

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Звук.

3

Сложете отметка в квадратчето Вибриране при звънене.

Дата и час

Можете да промените датата и часа на устройството си.

Ръчна настройка на датата

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснетеНастройки > Дата и час.

3

Махнете отметката от квадратчето Автоматични дата и час, ако е маркирано.

4

Докоснете Задаване на дата.

5

Регулирайте датата чрез превъртане нагоре и надолу.

6

Докоснете Готово.

30

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Ръчна настройка на часа

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Дата и час.

3

Премахнете отметката от квадратчето Автоматични дата и час, ако е поставена.

4

Докоснете Задаване на време.

5

Превъртете нагоре или надолу за регулиране на часа и минутите.

6

Ако е приложимо, превъртете нагоре за промяна на преди обед в следобед, или

обратно.

7

Докоснете Готово.

Задаване на часова зона

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Дата и час.

3

Премахнете отметката от квадратчето Автоматична часова зона, ако е поставена.

4

Натиснете Избор на часова зона.

5

Изберете опция.

Настройки на тона на звънене

Задаване на тон за звънене

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Звук > Мелодия на телефона.

3

Изберете мелодия.

4

Докоснете Готово.

Разрешаване на тонове при докосване

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Звук.

3

Сложете отметки в квадратчетата Тонове при набиране и Звуци при
докосване
.

Избиране на звук за известяване

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Звук > Звук за известия по
подразбиране
.

3

Изберете звука, който ще чувате, когато пристигат уведомявания.

4

Докоснете Готово.

Настройки на екрана

Регулиране на яркостта на екрана

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието, след което натиснете > Дисплей >
Яркост.

2

Плъзнете плъзгащия се бутон, за да настроите яркостта.

3

Натиснете OK.

Намалете нивото на яркостта, за да повишите производителността на батерията.

Задаване на вибриране на екрана при докосване

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието, след което натиснете > Звук.

2

Поставете отметка в квадратчето Вибриране при докосване. Екранът вече ще

вибрира, когато натискате клавишите за навигация и някои приложения.

Регулиране на времето за неактивност преди изключване на екрана

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Дисплей > Спящ режим.

3

Изберете опция.

За да се изключи бързо екранът, натиснете за кратко клавиша за захранване .

31

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Настройки за език

Можете да изберете език по подразбиране за устройството и да го смените по-късно.

Смяна на езика

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Език и въвеждане > Език.

3

Изберете опция.

4

Докоснете OK.

Ако изберете грешен език и не можете да четете текстовете в менюто, намерете и
докоснете . След това изберете текста до

, и изберете първия запис в отворилото се

меню. След това ще можете да изберете желания език.

Самолетен режим

В самолетен режим мрежовите и радиопредавателите са изключени, за да се предотврати

смущението на чувствителната апаратура. Вие обаче можете да играете игри, да слушате музика,

да гледате видео или друго съдържание, ако то е записано в картата с памет или във вътрешната

памет. Можете също да получавате уведомления чрез алармите си, ако те са активирани.

Включването на самолетния режим намалява консумацията на енергия.

Включване на самолетен режим

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Още….

3

Сложете отметка в квадратчето Въздушен режим.

Можете също така да натиснете и да задържите клавиша на захранването , след което
да изберете Въздушен режим в отворилото се меню.