Sony Xperia L - Памет

background image

Памет

Можете да записвате съдържание във вътрешната памет и в паметта на устройството.

Карта с памет

Устройството поддържа карти с памет microSD™, които се използват за съхранение на

мултимедийно съдържание. Този тип карти могат да се използват и като портативни карти с памет

с други съвместими устройства.

Може да е необходимо да закупите карта с памет отделно от телефона.

Безопасно изваждане на картата с памет

Можете да изваждате безопасно картата с памет от телефона, винаги когато телефонът е

изключен. Ако искате да извадите картата с памет при включен телефон, е необходимо първо да

премахнете картата от устройствата за памет на телефона, преди физически да я извадите от

него. Това може да предотврати повреждане на картата с памет или загуба на съхраняваните в

нея данни.

Демонтиране на картата с памет

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Съхранение > Демонтир. на SD картата.

Форматиране на картата с памет

Можете да форматирате картата с памет в устройството ви, например ако искате да освободите

памет. При това всички данни, съхранявани на картата, ще бъдат изтрити.

Цялото съдържание на картата с памет се изтрива, когато я форматирате. Направете
резервно копие на всичко, което ви е необходимо, преди да форматирате картата с
памет. Можете да направите резервно копие на съдържанието, като го копирате на
компютъра си. За допълнителна информация вижте глава Свързване на устройството
с компютър
на страница 101.