Sony Xperia L - Настройки на мобилната мрежа

background image

Настройки на мобилната мрежа

Устройството ви превключва автоматично между мобилните мрежи, в зависимост от наличните в

различните области мобилни мрежи. Можете също така да зададете ръчно достъп до определен

вид мобилна мрежа, например WCDMA или GSM.

Избор на мрежов режим

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи.

3

Натиснете Режим на мрежата.

4

Изберете мрежов режим.

Ръчен избор на друга мрежа

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи > Мрежови
оператори
.

3

Докоснете Режим на търсене > Ръчен.

4

Изберете мрежа.

Ако изберете дадена мрежа ръчно, устройството ви няма да търси други мрежи дори ако
излезете от обхвата на ръчно избраната мрежа.

Активиране на функцията за автоматичен избор на мрежа

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи > Мрежови
оператори
.

3

Натиснете Режим на търсене.

4

Натиснете Автоматично.

Изключване на трафика на данни

Може да деактивирате всички връзки за данни в мобилните мрежи, за да избегнете нежелани

изтегляния на данни и синхронизации. Свържете се с вашия мрежов оператор, ако се нуждаете от

подробна информация за абонаментния план и таксите за трафик на данни.

Когато преносът на данни е изключен, все още можете да използвате Wi-Fi® или
Bluetooth® връзките. Също така можете да изпращате и получавате мултимедийни
съобщения.

36

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

За изключване на целия трафик на данни

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи.

3

Премахнете отметката от квадратчето Трафик на мобилни данни.

Роуминг с пренос на данни

Някои мрежови оператори позволяват да изпращате и получавате мобилни данни, когато сте в

роуминг извън обхвата на мрежата на оператора ви. Препоръчително е предварително да

проверите съответните цени за пренос на данни.

Активиране на роуминг с пренос на данни

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи.

3

Сложете отметка в квадратчето Роуминг на данни.

Активирането на преноса на данни в роуминг е невъзможно, когато връзките за пренос на
данни са деактивирани.

37

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.