Sony Xperia L - Настройки за интернет и съобщения

background image

Настройки за интернет и съобщения

За да изпращате текстови и мултимедийни съобщения и да получите достъп до интернет, трябва

да имате мобилна връзка за пренос на данни и правилни настройки. Има различни начини да

получите тези настройки:

За повечето мобилни мрежи и оператори, настройките за интернет и съобщения са предварително

инсталирани в устройството. Може веднага да започнете да използвате интернет и да изпращате

съобщения.

В някои случаи ще получите възможността да изтеглите настройките за интернет и съобщения при

първото включване на устройството. Възможно е също да изтеглите тези настройки по-късно от

менютоНастройки.

По всяко време може да добавяте или променяте настройките за интернет и мрежа в

устройството. Свържете се с вашия мрежов оператор за подробна информация за настройките за

интернет и съобщения.

Изтегляне на настройки за интернет и съобщения

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Xperia™ > Настройки за интернет.

3

Докоснете Приемане.

Връщане в начално състояние на настройките за интернет по подразбиране

1

От Начален екран докоснете .

2

Докоснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи > Имена на точки за
достъп
.

3

Докоснете .

4

Докоснете Върни настр. по поразб..

Имена на точки за достъп (APN)

APN (име на точка за достъп) се използва за създаване на връзка за пренос на данни между

устройството и Интернет. Тя определя типа IP адрес, методите за сигурност и видовете връзки,

които ще се използват. Ако не можете да осъществите достъп до Интернет, да установите връзка

за пренос на данни или да изпращате или получавате мултимедийни съобщения, проверете

настройките на APN.

Преглед на наличните в момента точки за достъп (APN)

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи.

3

Докоснете Имена на точки за достъп.

Ако разполагате с няколко налични връзки, активната мрежова връзка ще е отбелязана с
маркиран бутон.

34

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Ръчно добавяне на настройки за интернет

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи > Имена на
точки за достъп
.

3

Докоснете .

4

Докоснете Нов APN.

5

Докоснете Име, след което въведете името на мрежовия профил, който искате да

създадете.

6

Докоснете APN, след което въведете името на точката за достъп.

7

Въведете останалата информация, изисквана от мрежовия оператор.

8

Докоснете , след което докоснете Запазване.