Sony Xperia L - Използване на сензорния екран

background image

Използване на сензорния екран

При закупуването на устройството към екрана му е прикрепено защитно пластмасово фолио.

Трябва да го отлепите, преди да използвате сензорния екран. В противен случай е възможно

сензорният екран да не работи правилно.
Когато устройството ви е включено и не се използва определен период от време, екранът

потъмнява, за да се пести зарядът на батерията, и се заключва автоматично. Заключването

предотвратява изпълнението на нежелани операции на чувствителния на допир екран тогава,

когато не го използвате. Можете също да зададете персонални заключвания, за да предпазите

абонамента си, и за да сте сигурни, че само вие можете да осъществявате достъп до

съдържанието на устройството.

Екранът на устройството е направен от стъкло. Не докосвайте екрана, ако стъклото е
напукано или счупено. Не се опитвайте да поправите сами повредения екран. Стъклените
екрани са чувствителни на падане и удар. Случаите на небрежност не се покриват от
гаранцията на Sony Ericsson.

Отваряне и маркиране на елемент

Натиснете елемента.

Опции за маркиране

Маркирано квадратче

Отмаркирано квадратче

Включено

Изключено

Маркиране и отмаркиране на опции

Докоснете съответното квадратче или превключвателя до името на опцията.

15

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Мащабиране

Достъпните опции за мащабиране зависят от приложението, което използвате.

Мащабиране

Поставете два пръста на екрана едновременно и ги съберете (намаляване) или ги

раздалечете (увеличаване).

Когато мащабирате с два пръста, и двата трябва да са в мащабируемата област. Ако
например искате да увеличите снимка, и двата пръста трябва да са в рамките на
снимката.

Превъртане

Превъртането на съдържанието на екрана става с преместване на пръста нагоре или надолу по

екрана. На някои уеб страници можете също и да превъртате настрани.

Плъзгането по хоризонтал и прелистването по вертикал не активират нищо на екрана.

Превъртане

Плъзнете или прелистете с пръст в посоката, в която искате да превъртите екрана.

За по-бързо превъртане прелистете с пръст в желаната посока на екрана.

16

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

За преминаване с докосване

За по-бързо превъртане плъзнете бързо пръста си в желаната посока на екрана. Можете

да изчакате превъртането само да спре или да го спрете веднага, като докоснете екрана.

Сензори

Устройството ви разполага със сензори, които отчитат както светлина, така и близост.

Светлинният сензор отчита нивото на околната светлина и регулира яркостта на екрана според

него. Сензорът за близост изключва сензорния екран по време на гласово повикване, когато ухото

ви е близо до екрана. Така се предотвратява неумишленото активиране на други функции на

вашето устройство по време на разговор.