Sony Xperia L - Използване на клавишите

background image

Използване на клавишите

Назад

Връщане към предишния екран

Затваряне на екранната клавиатура, диалогов прозорец, меню с опции, панела за уведомявания или

приложение

Начало

Отидете на Начален екран

Задание

Докоснете, за да отворите прозорец, показващ последните използвани приложения, и лентата с малките

приложения