Sony Xperia L - Използване на заключен екран

background image

Използване на заключен екран

При заключен екран можете да възпроизвеждате музикални записи и да записвате видеоклипове,

без да е необходимо да го отключвате.

Правене на снимка от заключен екран

1

За да активирате екрана, натиснете за кратко клавиша за захранване .

2

За активиране на контролите на камерата, плъзнете наляво през екрана.

3

Докоснете .

Временно спиране на аудио запис от екрана за заключване

1

За да активирате екрана, натиснете за кратко клавиша за захранване .

2

Когато се появят контролите на музикалния плейър, натиснете .

Смяна на възпроизвеждания в момента аудио запис от екрана за заключване

1

За да активирате екрана, натиснете за кратко клавиша за захранване .

2

Когато се появят контролите на музикалния плейър, натиснете или .