Sony Xperia L - Управление на видео съдържание

background image

Управление на видео съдържание

Получаване на информация за филм ръчно

1

Уверете се, че устройството ви има активна връзка за данни.

2

В Начален екран натиснете , след което открийте и натиснете Филми.

3

Натиснете Всички в раздела Моята колекция, за да отидете на миниатюрния изглед

на файл, за който искате да получите информация.

4

Докоснете и задръжте миниатюрния изглед на видеоклипа, след което натиснете
Търсене на информация.

5

Ако получите подкана, позволете на вашето устройство да изтегли детайли за видеоклипа

посредством вашата мобилна връзка за пренос на данни.

6

В полето за търсене, въведете ключовите думи за видеоклипа, след което натиснете

клавиша за потвърждение на клавиатурата. Всички съвпадения се показват в списък.

7

Изберете резултат от търсенето, след което натиснете Готово. Изтеглянето на

информацията започва.

Ще можете да получавате информация за новодобавените видеоклипове автоматично
всеки път, когато се отваря приложението "Филми", ако отметнете квадратчето Изтегл.
данни за видеокл.
под настройки. Възможно е начисляването на такси за прехвърляне
на данни.

Ако изтеглената информация не е точна, потърсете отново с други ключови думи.

Изчистване на информация за видео

1

В Начален екран натиснете , след което открийте и натиснете Филми.

2

Натиснете Всички в раздел Моята колекция, за да отидете на видеоклипа, който

желаете да редактирате.

3

Докоснете и задръжте миниатюрата на даден видеоклип, след което натиснете
Изчистване на информация.

Изтриване на видеоклип

1

В началния екран натиснете , след което открийте и натиснете Филми.

2

Натиснете Всички в раздел Моята колекция, за да отидете на видеоклипа, който

желаете да изтриете.

3

Докоснете и задръжте миниатюрата на видеоклипа, след което натиснете Изтрий от

появилия се списък.

4

За потвърждение натиснете отново Изтрий.