Sony Xperia L - Гледане на видеоклипове с приложението "Филми"

background image

Гледане на видеоклипове с приложението "Филми"

Използвайте приложението "Филми" за изпълнение на филми и друго видео съдържание, което

сте записали или изтеглили в устройството си. Приложението "Филми" ви помага също така да

изтегляте постери, кратко изложение на сюжета, информация за жанра и данни за режисьора за

всеки филм. Можете също да възпроизвеждате филмите си на други устройства, които са

свързани към същата мрежа.

Видеоклиповете, направени с камерата на вашето устройство, се показват в
приложението "Албум", а не в приложението "Филми".

Изпълнението на някои видео файлове може да е невъзможно в приложението "Филми".

Общ преглед на "Филми"

1

Отваряне на приложението Video Unlimited

2

Преглед на опциите на менюто

3

Натискане за изпълнение на последния видеоклип, който сте гледали

4

Преглед на всички видеоклипове, които са изтеглени или записани в устройството ви

5

Натискане за изпълнение на записани или изтеглени видео файлове

6

Натискане за показване на всички видеоклипове във Video Unlimited

7

Натискане за показване на данните за видеоклип във Video Unlimited

Sony Entertainment Network с Video Unlimited и Music Unlimited не се предлага във всички
държави. Необходим е отделен абонамент. Прилагат се допълнителни условия.

Възпроизвеждане на видео във "Филми"

1

В Начален екран натиснете , след което открийте и натиснете Филми.

2

Намерете и натиснете видеоклипа, който искате да се възпроизведе. Ако видеоклипът не

се възпроизвежда на екрана, натиснете Всички в раздел Моята колекция, след

което намерете и натиснете видеоклипа, който искате да се възпроизведе.

3

За показване или скриване на контролите, натиснете екрана.

4

За временно спиране натиснете . За да продължи възпроизвеждането, натиснете .

5

За да превъртите назад, плъзнете маркера на лентата за хода на изпълнението наляво. За

да превъртите напред, плъзнете маркера на лентата за хода на изпълнението надясно.

87

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Възпроизвеждане на видео в режим на цял екран

1

Докато се възпроизвежда даден видеозапис, натиснете екрана, за да се покажат

елементите за управление.

2

Натиснете .

Можете да превключвате в режим на цял екран, ако видеоклипът вече не се
възпроизвежда в режим на цял екран. За възпроизвеждане на видеото в оригиналния му
размер, натиснете .

Възпроизвеждане на видеоклип на външно устройство

1

Когато видеоклипът се възпроизвежда, натиснете екрана, за да се покажат всички

контроли.

2

Натиснете > Throw.

3

Изберете външно устройство, на което да се пусне видеоклипа. Ако няма налично външно

устройство, следвайте инструкциите на екрана, за да добавите такова.

Промяна на настройките в приложението "Movies"

1

В Начален екран натиснете , след което открийте и натиснете Филми.

2

Натиснете , след това променете настройките както желаете.

Промяна на настройките на звука по време на възпроизвеждане на видео

1

Докато даден видеоклип се възпроизвежда, докоснете екрана, за да се покажат

контролите.

2

Докоснете , след което докоснете Настройки на звука.

3

Поставете отметки в квадратчетата за настройките на звука, които искате да активирате.

4

Когато сте готови, натиснете OK.

Споделяне на видео

1

Когато се възпроизвежда видеоклип, докоснете , след което докоснете Споделяне.

2

В отворилото се меню докоснете приложението, което искате да използвате, за да

споделите избрания видеоклип, след което следвайте съответните стъпки, за да го

изпратите.