Sony Xperia L - Фотоалбуми

background image

Фотоалбуми

Разделът "Моите албуми" в приложението "Албум" събира заедно всичките ви фотоалбуми,

включващи както албуми със снимки и видеоклипове, заснети с камерата, така и съдържание,

което споделяте онлайн чрез услуги като PlayMemories, Picasa и Facebook. След като влезете в

подобна услуга, можете да управлявате съдържание, да коментирате снимки и видеоклипове и да

преглеждате коментарите на приятелите си. От приложението "Албум" можете също да добавяте

геоетикети към снимки, да изпълнявате основни задачи за редактиране и да споделяте

съдържание чрез използване на методи като безжичната технология Bluetooth®, имейл или

съобщения.

83

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

1

Разглеждане на снимки и видеоклипове чрез онлайн услугата PlayMemories

2

Разглеждане на снимки и видеоклипове във Facebook™

3

Разглеждане на снимки и видеоклипове в Picasa™

4

Разглеждане на снимки чрез онлайн услугата Flickr™

5

Разглеждане на всички снимки и видеоклипове, заснети с камерата на вашето устройство

6

Разглеждане на всички снимки и видеоклипове, записани във вътрешната памет на устройството ви

7

Разглеждане на снимките ви в режим на глобус

8

Разглеждане на снимките ви върху карта

9

Разглеждане на всички снимки и видеоклипове, записани в сменяемата карта с памет

10

Разглеждане на всички снимки с лица

Онлайн услугата PlayMemories не е налична във всички страни или региони.

Разглеждане на снимки от онлайн услуги в "Албум"

1

От Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Албум > Моите албуми.

3

Натиснете желаната онлайн услуга.

4

Натиснете Свързване. Показват се всички налични онлайн албуми, които сте качили в

услугата.

5

Натиснете някой от албумите, за да разгледате съдържанието му, след което натиснете

снимка в албума.

6

Прелистете с пръст наляво, за да разгледате следващата снимка или видеоклип.

Прелистете с пръст надясно, за да се покаже предишната снимка или видеоклип.

Разглеждане на съдържанието на онлайн албум и добавяне на коментар

1

Докато разглеждате снимка от онлайн албум, натиснете екрана, за да се появят лентите с

инструменти, след което натиснете , за да видите коментарите.

2

Въведете своя коментар в полето за въвеждане, след което натиснете Публик..

"Харесване" на снимка или видео във Facebook™

Докато разглеждате снимка или видео в някой от вашите Facebook™ албуми, докоснете

екрана, за да се покажат лентите с инструменти, след което докоснете , за да покажете,

че "харесвате" елемент във Facebook™.