Sony Xperia L - Разглеждане на снимки и видеоклипове

background image

Гледане на слайдшоу от снимки

1

Докато разглеждате снимка, докоснете екрана, за да се покажат лентите с инструменти,

след което докоснете > Слайд шоу, за да започне възпроизвеждане на всички снимки

от албума.

2

Докоснете снимка, за да спрете слайдшоуто.

80

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Гледане на слайдшоу от снимки с музика

1

Докато разглеждате дадена снимка, докоснете екрана, за да се покажат лентите с

инструменти, след което докоснете > SensMe™ slideshow.

2

Изберете музиката и темата, които искате да използвате за слайдшоуто, след което

докоснете . Приложението "Албум" анализира снимките ви и използва музикалните

данни на SensMe™ за възпроизвеждане на слайдшоуто.

3

За да спрете временно възпроизвеждането, докоснете екрана, за да се покаже

управлението, след което докоснете .

Възпроизвеждане на видеоклип

1

Отворете раздела Картини или раздела Моите албуми в "Албум".

2

Използвайки табличния или списъчния изглед, намерете видеозаписа, който искате да

отворите.

3

Докоснете видеоклипа, за да го възпроизведете.

4

Ако не се покажат елементите за управление на възпроизвеждането, докоснете екрана, за

да се появят. За да се скрият, докоснете екрана отново.

Временно спиране на видеоклип

1

Когато даден видеоклип се изпълнява, докоснете екрана, за да се покажат контролите.

2

Докоснете .

Бързо превъртане на видеоклип напред и назад

1

Когато даден видеоклип се възпроизвежда, докоснете екрана, за да се покажат контролите.

2

Плъзнете наляво маркера на лентата, отразяваща етапа на възпроизвеждане, за да

превъртите назад, или надясно, за да превъртите напред.

Регулиране силата на звука на видеоклипове

Натиснете клавиша за сила на звука.