Sony Xperia L - Разглеждане на снимките ви върху карта

background image

Разглеждане на снимките ви върху карта

Добавянето на информация за местоположение към снимки се нарича поставяне на геоетикети.

Можете да разглеждате и да поставяте етикети на снимките си върху карта и да показвате на

84

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

приятели и близки къде сте били, когато сте заснели определена снимка. Вижте Добавяне на
географската позиция към снимките
на стр. 71 за повече информация.

Ако сте включили функцията за откриване на местоположение и сте активирали
поставянето на геоетикети в камерата, можете да поставяте директно етикети на
снимките си, за да ги разглеждате върху картата по-късно.

1

Потърсете местоположение на картата.

2

Разглеждайте опциите на менюто.

3

Група снимки и/или видеоклипове, с геоетикети от едно и също местоположение.

4

Натиснете двукратно за увеличаване. Съберете два пръста за намаляване. Плъзнете, за да разгледате различни

части от картата.

5

Миниатюри на избраната група от снимки и/или видеоклипове. Натиснете даден елемент, за да го разгледате на

цял екран.

Ако на едно и също местоположение са били направени няколко снимки, само една от
тях ще се появи на картата. В горния десен ъгъл ще се появи общият брой на снимките,
например . За да разгледате всички снимки в групата, натиснете снимката на корицата
и след това натиснете една от миниатюрите в долната част на екрана.

Добавяне на геоетикет към снимка

1

Докато разглеждате дадена снимка, натиснете екрана, за да се покажат лентите с

инструменти, след което натиснете Натисни за задаване, за да отворите екрана на

картата.

2

Намерете и натиснете желаното местоположение, за да поставите снимка на картата.

3

За да коригирате местоположението на снимката, натиснете местоположението върху

картата, в което искате да преместите снимката.

4

Когато сте готови, натиснете OK, за да запишете геоетикета и да се върнете към

разглеждането на снимки.

Разглеждане на снимки с геоетикети върху картата

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Албум > Моите албуми > Карти.

3

Натиснете снимка, за да я разгледате на цял екран.

Разглеждане на снимки с геоетикети върху глобус

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Албум > Моите албуми > Глобус.

3

Натиснете снимка, за да я разгледате на цял екран.

85

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Промяна на геоетикета на снимка

1

Докато разглеждате дадена снимка на картата в "Албум", докоснете и задръжте снимката,

докато рамката й стане синя, след което натиснете желаното местоположение върху

картата.

2

Натиснете OK.

Промяна на изгледа на картата

Когато разглеждате картата в "Албум", натиснете , след което изберете Класически изглед

или Сателитен изглед.

86

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.