Sony Xperia L - Албум

background image

Открийте и натиснете Албум.

3

Натиснете снимка или видеоклип, за да го отворите.

4

Прелистете с пръст наляво, за да разгледате следващата снимка или видеоклип.

Прелистете с пръст надясно, за да се покаже предишната снимка или видеоклип.

Ако ориентацията на екрана не се променя автоматично, когато завъртите устройството
настрани, поставете отметка в квадратчето Автом. завъртане на екрана под
Настройки > Дисплей.

Промяна на размера на миниатюрите

Когато разглеждате миниатюри на снимки и видеоклипове в "Албум", раздалечете два

пръста върху миниатюрата, за да я увеличите, или ги съберете, за да я намалите.

Мащабиране на снимка

Когато разглеждате снимката, раздалечете два пръста върху нея, за да я увеличите, или ги

съберете, за да я намалите.